bình tưới
danh từ
1.じょうろ 「如雨露」 [NHƯ VŨ LỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VŨ,VÚ
NHƯジョ、ニョ
LỘロ、ロウ