bít chịt
1.しゃだんする 「遮断する」​​
2.ふさぐ 「塞ぐ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOẠN,ĐOÁNダン
GIÀシャ
TẮC,TÁIソク、サイ