bịt lại
động từ
1.とざす 「閉ざす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẾヘイ