bít tất
1.くつした 「靴下」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
NGOA