bít tất tay
1.てぶくろ 「手袋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIタイ、ダイ
THỦシュ、ズ