bộ áo và juýp
câu, diễn đạt
1.ツーピース​​

Thảo luận, đóng góp