bộ bài
danh từ
1.かるた 「骨牌」​​
2.トランプ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐTコツ
BÀIハイ