bỏ bễ
tính từ
1.なおざり 「等閑」 [ĐẲNG NHÀN]​​
động từ
2.なおざり 「等閑する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÀNカン
ĐẲNGトウ