Bờ biển Nam Nhật Bản
câu, diễn đạt
1.にちなんかいがん 「日南海岸」 [NHẬT NAM HẢI NGẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
NGẠNガン
NHẬTニチ、ジツ
NAMナン、ナ