bộ biến tần
danh từ
1.インバーター​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bộ biến tần

1. kiểu biến tần liên tục
常時インバーター方式