bộ cảnh sát
1.けいさつぶたい 「警察部隊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
CẢNHケイ
ĐỘIタイ
SÁTサツ