bố cáo
1.つうこく 「通告」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
CÁOコク