bộ chữ Hán
danh từ
1.ぶしゅ 「部首」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
THỦシュ