bộ chứng từ
1.くみてがた 「組手形」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỔ
THỦシュ、ズ
HÌNHケイ、ギョウ