bộ chuyển đổi
danh từ
1.チェンジャー​​

Thảo luận, đóng góp