bộ chuyển đổi dòng điện âm thành âm thanh
câu, diễn đạt
1.ラウドスピーカー​​

Thảo luận, đóng góp