bộ com lê
danh từ
1.せびろ 「背広」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢNGコウ
BỐIハイ