bố con
1.ふし 「父子」​​
danh từ
2.おやこ 「親子」 [THÂN TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bố con

1. Cách xử sự của bạn có thể làm tổn hại đến mối quan hệ cha mẹ và con cái.
あなたのやり方では、親子関係を損ねる可能性がある。

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
PHỤ
THÂNシン