bò con đực
1.めこうし 「雌子牛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGƯUギュウ
TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
THƯ