bộ công an
1.こうあんぶ 「公安部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
CÔNGコウ、ク
ANアン