bộ công thương
câu, diễn đạt
1.つうさんしょう 「通産省」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
SẢNサン
TỈNHセイ、ショウ