bố cục
1.はいち 「配置」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỐIハイ
TRÍ