bộ đại học
1.だいがくぶ 「大学部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
BỘ
ĐẠIダイ、タイ