bơ đậu phộng
danh từ
1.ピーナツバター​​

Thảo luận, đóng góp