bố đẻ
1.じっぷ 「実父」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
THỰCジツ、シツ