bộ điều chỉnh
danh từ
1.コントローラー​​

Thảo luận, đóng góp