bỏ dở chừng
động từ
1.ほうる 「放る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓNGホウ、-っぱな.し