bộ đồ mặc nhà
câu, diễn đạt
1.パジャマ​​

Thảo luận, đóng góp