bờ đối diện
danh từ
1.たいがん 「対岸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỐIタイ、ツイ
NGẠNガン