bộ đội đóng quân
câu, diễn đạt
1.ちゅうりゅうぶたい 「駐留部隊」 [TRÚ LƯU BỘ ĐỘI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
BỘ
TRÚチュウ
ĐỘIタイ