bộ đôi dụng cụ âm nhạc
câu, diễn đạt
1.にじゅうそう 「二重奏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
TẤUソウ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ