bộ đội hải quân
1.かいぐんぶたい 「海軍部隊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
BỘ
ĐỘIタイ
QUÂNグン