bộ đội không quân
1.くうぐんぶたい 「空軍部隊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
BỘ
ĐỘIタイ
QUÂNグン