bộ đội lục quân
1.りくぐんぶたい 「陸軍部隊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
ĐỘIタイ
QUÂNグン
LỤCリク、ロク