bờ Đông
danh từ
1.とうそく 「東側」 [ĐÔNG TRẮC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẮCソク
ĐÔNGトウ