bộ dụng cụ may đo
câu, diễn đạt
1.ソーイングセット​​

Thảo luận, đóng góp