bố ghẻ
1.けいふ 「継父」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
KẾケイ