bỏ giá
động từ
1.せる 「競る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẠNHキョウ、ケイ