bộ hành
1.ほこうする 「歩行する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
BỘホ、ブ、フ