bó hẹp
động từ
1.きせい 「規制する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
QUY,QUI