bổ ích
1.ゆうえきな 「有益な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÍCHエキ、ヤク
HỮUユウ、ウ