bộ khung
danh từ
1.こっかく 「骨格」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁCHカク、コウ、キャク、ゴウ
CỐTコツ