bờ kia
danh từ
1.かなた 「彼方」 [BỈ PHƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỈ
PHƯƠNGホウ