bộ lạc Maya
danh từ
1.マヨネーズ​​

Thảo luận, đóng góp