bố láo
1.ぺてんし 「ぺてん師」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan