bỏ liền
1.なげすてる 「投げ棄てる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍ
ĐẦUトウ