bỏ lỡ
1.のがす 「逃す」​​
động từ
2.うしなう 「失う」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bỏ lỡ

1. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc.
彼は惜しいチャンスを逃した。

Kanji liên quan

THẤTシツ
ĐÀOトウ