bỏ lỡ cơ hội không xem được
câu, diễn đạt
1.みそこなう 「見損なう」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
TỔNソン