bộ lương thực
1.りょうしょくぶ 「糧食部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
LƯỢNGリョウ、ロウ
THỰCショク、ジキ