bộ mặt
danh từ
1.がんめん 「顔面」​​
2.めんもく 「面目」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bộ mặt

1. đau một phần trên khuôn mặt
顔面の一部の痛み
2. thay đổi nét mặt
顔面の変形
3. truyền đạt tình cảm từ bộ mặt đến não
顔面から脳に感覚を伝える

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
NHANガン
DIỆNメン、ベン